Wszystko o pelletach Lava i Olimp oraz o cenie pelletu!

Od czego zależy cena pelletu?

Cena pelletu zależy przede wszystkim od technologii produkcji oraz od surowca, przy czym typ surowca, jego jakość i sposób przetwarzania mają zasadniczy wpływ na końcową cenę pelletu. Pellety drzewne z założenia są dużo droższe niż pellety wykonane z surowca agro (słoma, łuski słonecznika, łuski roślin oleistych, torf). Różnice cenowe wynikają również z gatunków trocin drzew wykorzystanych do produkcji pelletu – inne ceny prezentują producenci pellet z trocin z drzew iglastych, a zupełnie inne producenci pelet z drzew liściastych. Są również pellety mieszane (trociny iglaste i liściaste).

Cena pelletu zależy również od linii produkcyjnej oraz konfekcjonowania produktu końcowego.

Wielu osobom na początku wydaje się, że cena pelletu jest zawrotnie wysoka, nieuzasadniona i nieatrakcyjna w stosunku do innych materiałów opałowych. To nie prawda. Pierwszą rzeczą jaką zawsze powinniśmy zrobić, zastanawiając się nad doborem opału jest nie jego cena jednostkowa, ale wyliczenie stosunku zużytej ilości na potrzeby ogrzania całego domu do końcowej ceny tej ilości – po takim zestawieniu szybko okaże się, że finalnie pellet drzewny okaże się jednym z najtańszych rozwiązań.